Skip to main content

ATA-gruppen investerar i Rörvik och Sandsjöfors

Rörvikssågen är en del i ATA-gruppen från 1 september 2016. Här kommer normaltimmer att sågas även fortsättningsvis, men med inriktning mot ökad andel gran, säger Lars Johan Svensson som fortsätter som platschef vid sågen i Rörvik.

Anläggningen i Sandsjöfors övertas vid kommande årsskifte. Sågningen i Sandsjöfors kommer sedan att starta upp på nytt efter att en ny modern såglinje för kubb har installerats. Vi ser en stor potential  i en nyinvesterad såg och dessutom är ju både industriområdet och det geografiska läget det allra bästa i Sandsjöfors, säger Claes Svensson som är nytillträdd VD för ATA Timber och ATA Timber R-vik AB.

ATA Timber har kraftfullt tagit tag i utvecklingen av den sydsvenska sågverksindustrin för framtiden med förvärvet av de tidigare Rörvik ägda sågverken, som är ett mycket gott komplement till ATAs befintliga industrier. Det är ytterst viktigt för vår lönsamhet och betalningsförmågan för skogsägarnas timmer att vi har starka sågverk på den alltmer globala marknadsarenan. Det är vår konkurrenskraft och förmåga att kunna möta krav och behov från de allt större marknadsaktörerna i världen som är avgörande för framtiden.

Det geografiska läget för sågarna i Rörvik och Sandsjöfors passar också väl in i ATA Timbers tidigare verksamheter säger Tage Andersson som representant för ägarfamiljen. Sedan tidigare äger ATA Timber sågverken i Åboda och Moheda i området och också massaindustrin i Vaggeryd som förädlar sågverkens flis. Därtill äger också ATA sågverken i Eneryda och Widtsköfle.

I samband med övertagandet av Rörvikssågen har ATA också anställt de tidigare välkända råvaruinköparna i området Hans Gustavsson och Anders Claesson. Det känns mycket bra att ett sådant framgångsrikt och ekonomiskt starkt sågverksföretag som ATA Timber har tagit över Rörvikssågen säger Hans Gustavsson.  Nytt för oss är också att med ATA får vi utökade möjligheter till bra avsättning för det klena timret. ATA Timber erbjuder skogsägarna alla tjänster som  har med skötseln av skog att göra till självkostnadspriser och är köpare av alla sortiment till konkurrenskraftiga priser.

För ytterligare information  kontakta:

Claes Svensson

Tfn 070-3489357

Lars Johan Svensson

Tfn 070-5521290

 

ATA Timber R-vik.
ATA Timber Sandsjöfors.

 

 

Kontakta en av våra skogsinköpare!