ATA-gruppens nyhetsbrev juli 2015

Efter en ganska blöt och kall vår närmar vi oss nu semestern. Vi har semesterstängt v.29 – 32. Vi fortsätter att investera i våra anläggningar. I både Åboda och Moheda kommer vi under juli/augusti installera profilering i våra klentimmerlinjer på samma sätt som vi gjorde i Eneryda under förra året med ett bra resultat.  Vi höjer på så sätt vårt utbyte och kan producera mer kundanpassade produkter. I Moheda har vi påbörjat byggnationen av en ny fastbränsleanläggning som kommer ge oss hela det värmebehov som erfordras för att maximalt kunna utnyttja våra torkar.

Vi försöker hela tiden att trimma våra anläggningar så vi står redo att möta den förväntade ökade efterfrågan av sågade trävaror. Att ha välinvesterade och effektiva produktionsenheter kommer att vara avgörande i framtiden för att kunna konkurrera med andra aktörer.

I Vaggeryd produceras det massa 24 timmar om dygnet hela semestern. Vi har gjort och gör hela tiden investeringar även i denna anläggning. Projekteringen av en ny fastbränslepanna är nu i slutfasen. Vår förhoppning är att byggnationen av denna skall påbörjas under hösten för att vara i full drift om ca 1 år. Vi gör allt för att vi fortsatt skall producera en massa i världsklass med bästa möjliga teknik och lönsamhet.

Konjunkturen för sågade trävaror har under första halvåret inte varit riktigt vad vi hade förväntat oss. Tyvärr har det producerats mer trävaror än marknaden kunnat ta emot, mycket beroende på den milda vintern. Detta har medfört prispress på en del marknader. Vi har dock under den senaste tiden haft hjälp av att den svenska kronan som tappat i värde. Vår förhoppning är dock att produktionen i Sverige kommer anpassas under andra halvåret till den efterfrågan som finns.

Vi är i behov av timmer och klentimmer till kommande säsong. Ta kontakt med våra inköpare så vi tillsammans kan planera för de gallringar och slutavverkning ni vill ha utförda. Vi har höjt priserna för de sågbara sortimenten. Slutligen vill vi på ATA tillönska alla anställda, leverantörer, kunder och övriga vänner en riktigt trevlig sommar och en avkopplande semester.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta en av våra skogsinköpare!