Waggeryd Cell satsar på bioenergi – investerar 60 miljoner i fastbränslepanna

Waggeryd Cell går över från gasol till bioenergi för att flingtorka massan genom investering i en fastbränslepanna. Markarbetet för pannan startar snarast. Pannmontaget påbörjas i mars 2016 och uppstarten beräknas ske i september. Med den nya pannan kommer utsläppen av koldioxid från fossila bränslen att minska med 85 %. Hela investeringen är på 60 miljoner kronor.

Waggeryd Cell har sedan starten 1989 flingtorkat massaproduktionen med gasol. När den nya pannan tas i drift i september 2016 ersätts gasolen med bioenergi. Pannan har en effekt på ca 12 MW och är av s.k. rostertyp. Leverantör är Urbas från Österrike, ett företag specialiserat på pannor för lågvärdiga fuktiga biobränslen från sågverk, träindustrier och skogsavverkningar. Det är ett turnkey-projekt och Urbas ansvarar för hela leveransen inklusive projektering, montering och uppstart.

Det här är ytterligare en i raden av investeringar som vi gjort sedan vi började moderniseringen av bruket för femton år sedan, berättar Ulf Karlsson, VD Waggeryd Cell. Genom att ersätta gasol till flingtorken med värme från den nya fastbränslepannan minskar våra utsläpp av koldioxid från fossila bränslen med 85 % samtidigt som vi sänker våra kostnader. Bränslet kommer dels att utgöras av spån, överstor flis och fiberrester från vår egen process samt bark och bränsleved som i huvudsak vår ägare ATA-koncernen kommer att leverera från sina sågverk.

Vi har hittills investerat ungefär 500 miljoner kronor i bruket, varav ca 95 miljoner är miljörelaterade. Det har tagit oss till en produktionsnivå på ca 150 000 ton blekt CTMP-massa baserat på sågverksflis från gran och tall. Det senaste året slog vi produktionsrekord igen och ökade produktionen med 6 000 ton. Investeringen i biopannan bidrar till ett långsiktigt lönsamt och miljömässigt hållbart Waggeryd Cell, avslutar Ulf Karlsson.

Urbas, med huvudkontor i Völkermarkt Österrike, tillverkar sedan tjugo år energianläggningar för biomassa. Anläggningarna tillverkas i storlekar mellan 500 kW till 25 MW och Urbas har hittills installerat fler än 1 000 anläggningar i Europa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta en av våra skogsinköpare!