ATA-gruppens nyhetsbrev juli 2016

Efter en fantastisk fin vår/försommar närmar vi oss nu semestern. Vi har semesterstängt v.28 – 31. Första halvåret 2016 har det hänt mycket på ATA. Kvällen den 27 juni hade vi en brand i Moheda som kunde varit väldigt förödande men tack vare ett fantastiskt jobb av våra egna killar kunde branden begränsas.

Fredagen den 1 juli undertecknades ett avtal där ATA köper sågverken i Rörvik och Sandsjöfors av Rörvik Timber. Sågverket i Rörvik tar vi över den 1 september. Produktionen planeras vara oförändrad dock med en större inriktning på sågning av gran. Anläggningen i Sandsjöfors övertas vid årsskiftet. Här kommer vi montera ner den befintliga såglinjen och installera en ny modern såglinje för kubb. De båda nya enheterna kommer få namnet ATA Timber R-vik AB. Vd för detta bolag blir Claes Svensson som även kommer bli Vd för ATA Timber AB. Claes kommer från Södra där han jobbat sedan 1992.

Den nya fastbränsleanläggningen i Moheda som togs i drift i början på året fungerar mycket bra. Vi får nu en jämnare och högre temperatur ut till våra torkar. Detta har medfört ett betydligt bättre torkresultat, både avseende kvalitén på virket samt kortare torktider.

Vi har även tagit beslut att investera i en ny boardscanner ( kamerasortering ) vid justerverket i Moheda. Samtidigt som denna utrustning installeras bygger vi om justerverket för att anpassa detta till den högre produktionen som investeringen ger. Vi kommer även investera i en 3D mätram vid timmersorteringen i Moheda för att få ett högre utbyte vid sågningen av vårt normaltimmer.
Vi försöker hela tiden att trimma våra anläggningar så vi står redo att möta den förväntade ökade efterfrågan av sågade trävaror. Att ha välinvesterade och effektiva produktionsenheter kommer att vara avgörande i framtiden för att kunna konkurrera med andra aktörer.

I Vaggeryd produceras det massa 24 timmar om dygnet hela semestern. Den nya fastbränslepannan kommer driftsättas under hösten. Vi har även bytt ut styrsystemet i fabriken under våren. Vi gör allt för att vi fortsatt skall producera en massa i världsklass med bästa möjliga teknik och lönsamhet. Konjunkturen för massan har varit tillfredställande under första halvåret.
Konjunkturen för sågade trävaror har under första halvåret varit ganska ok.

Vi har dock en bit kvar upp till en prisnivå på våra produkter som ger en tillfredställande lönsamhet som ger oss möjlighet till nödvändiga investeringar. Englands oväntade Brexit gjorde att pundet sjönk i värde mot alla andra valutor. Detta medföre att vi över en natt tappade ca 10% av försäljningspriset på denna marknad. Vi har dock lyckats få upp priserna i pund på de senaste affärerna och vår förhoppning är att vi under augusti ska erhålla ett pris i svenska kronor som kommer motsvara priset vi får på övriga marknader. Många marknader känns starka så vi ser med tillförsikt fram emot den kommande virkessäsongen. Nordafrika är undantaget. Furumarknaden känns väldigt svag och osäker. Speciellt gäller detta den för Sydsverige så viktiga marknaden i Egypten.

Vi är i behov av timmer och klentimmer till kommande säsong. Ta kontakt med våra inköpare så vi tillsammans kan planera för de gallringar och slutavverkning ni vill ha utförda.
Slutligen vill vi på ATA tillönska alla anställda, leverantörer, kunder och övriga vänner en riktigt trevlig sommar och en avkopplande semester.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta en av våra skogsinköpare!