ATA-gruppen förvärvar från Rörvik Timber sågverken i Rörvik och Sandsjöfors

ATA-gruppen förvärvar från Rörvik Timber  sågverken i Rörvik och Sandsjöfors. ATA-gruppen förstärker i och med dessa förvärv sin närvaro på råvarumarknaden på höglandet. Sedan tidigare äger ATA sågverken i Åboda och Moheda i angränsande råvaruområde.

Rörvikssågarnas geografiska läge passar även väl in då ATA äger massaindustrin Waggeryd Cell som förädlar sågverkens flis. Utöver nämnda produktionsenheter äger även ATA sågverken i Eneryda och Widtsköfle.

Överlåtelsen av Rörvikssågen kommer ske den 1 september 2016 och Sandsjöforssågen 31 december 2016. På Rörvikssågen kommer produktionen fortsätta med normaltimmer medan klentimmersågen i Sandsjöfors kommer nedmonteras och ersättas med en ny modern såglinje för kubbsortiment. Produktionsstarten för denna linje är planerad våren/sommaren 2017.

Övertagandet innebär dessutom att Rörvik Timber Höglandet AB förvärvar ATA Holding Sweden AB’s samtliga aktier i Bergs Timber AB (publ.)

Rörvik Timber  kommer att fortsätta att aktivt verka för ytterligare strukturförändringar av sågverksbranschen i södra Sverige för att skapa en långsiktigt förbättrad lönsamhet. Rörvik äger fortsatt sågverken i Myresjö (fingerskarvning) , Linghem och Boxholm med en kapacitet vid normalproduktion på 450.000 m3 sågade varor.

[nggallery id=23]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta en av våra skogsinköpare!