Skip to main content

Elmia Wood 2-4 juni

Kom och träffa ATA Timber och Waggeryd Cell på Elmia Wood! Den 2–4 juni 2022 arrangeras världens ledande skogsmässa Elmia Wood igen söder om Jönköping. Elmia Wood är en heltäckande mässa och mötesplats för skogsägare, entreprenörer, skogstjänstemän och alla andra med intressen i skogen.

Företrädare från ATA Timber har i nästan 20 år deltagit på mässan. Efter ett uppehåll pga. Covid-19 pandemin är Elmia Wood nu tillbaka och ATA Timber ser fram emot att än en gång få möjlighet att träffa kunder, leverantörer och partners.

 

 

På årets mässa hittar ni ATA Timber i monter 562 och på plats finns alla våra 17 skogsinköpare, medarbetare från vår försäljningsavdelning och produktionen samt representanter från ledningsgruppen. Därutöver kommer vi i år särskilt lyfta fram massabruket Waggeryd Cell och dess verksamhet och flera medarbetare kommer att vara i montern alla dagar under mässans gång.

ATA Timber koncernen består av åtta företag med verksamhet på olika orter i södra Sverige. Vi har fyra övergripande affärsområden: tillverkning av sågade och förädlade trävaror, produktion av BCTMP-massa samt råvaruinköp och skogliga tjänster.

ATA Timber är en trygg och långsiktig partner som erbjuder fullständiga skogliga tjänster. Genom ett aktivt och hållbart skogsbruk skapar vi bästa möjliga lönsamhet för din skogsfastighet.

 

Vi ses på Elmia Wood!

För att kontakta våra skogsinköpare, klicka här.

Läs mer om mässan genom att klicka här.

Läs mer om ATA Timber på vår hemsida.

 

 

Kontakta en av våra skogsinköpare!