Skip to main content

Kvalitetsgenomgång i Moheda

I rått och kyligt väder genomfördes en ”diskussionsövning” där personal från Biometria gav vägledning för ATA:s inköpare och entreprenörer om vad som är leveransgillt och inte vad gäller timmer och klentimmer.

Såväl ATA som skogsägaren har intresse av att få ut så mycket sågbart som möjligt ur avverkningarna och därför är det viktigt att våra duktiga entreprenörer hålls uppdaterade om kvalitetsgränserna.

Denna gång hölls träffen i Moheda, liknande övningar är inplanerade i Rörvik och Widtsköfle inom kort.

Kontakta en av våra skogsinköpare!