ATA-gruppen investerar i Rörvik och Sandsjöfors

Rörvikssågen är en del i ATA-gruppen från 1 september 2016. Här kommer normaltimmer att sågas även fortsättningsvis, men med inriktning mot ökad andel gran, säger Lars Johan Svensson som fortsätter som platschef vid sågen i Rörvik. Anläggningen i Sandsjöfors övertas vid kommande årsskifte. Sågningen...

Fortsätt läsa

ATA-gruppens nyhetsbrev december 2016

I dag är det den 20 december och det är det absolut ingen vinter. Gräset är grönt och termometern visar plus 4 grader. Prognosen för jul ser inte lovande ut om man gillar kallt väder och snö. Vi får ingen vit jul i år. Trots detta kommer julstämningen infinna sig ju närmare julafton vi kommer. Tack...

Fortsätt läsa

Värendskog öppnar kontor i Ramkvilla

ATA-gruppen satsar framåt inom inköpsområdet när Värendskog öppnar kontor i Ramkvilla. Ramkvilla är strategiskt placerat för att försörja de nyförvärvade sågverken i Rörvik och Sandsjöfors med korta och effektiva transporter.  Investeringen är i linje med ATA-gruppens övergripande strategi att fokusera...

Fortsätt läsa

ATA-gruppens nyhetsbrev juli 2016

Efter en fantastisk fin vår/försommar närmar vi oss nu semestern. Vi har semesterstängt v.28 – 31. Första halvåret 2016 har det hänt mycket på ATA. Kvällen den 27 juni hade vi en brand i Moheda som kunde varit väldigt förödande men tack vare ett fantastiskt jobb av våra egna killar kunde branden begränsas. Fredagen...

Fortsätt läsa

ATA-gruppen investerar i 3D mätram vid timmersorteringen i Moheda

ATA-gruppen investerar i 3D mätram vid timmersorteringen i Moheda. Genom satsningen på sågverket och en högteknologisk och effektiv mätram så kan ATA postningssortera timret direkt vid timmersorteringen. På så sätt blir det bättre flöde i sågningen. Det blir en moderna arbetsmiljö för mätaren från...

Fortsätt läsa

ATA-gruppen startar ny panna i Moheda

Idag så har den nya biobränslepannan startat upp. Det är en leverans från Järnforsen och pannan är på 6 MW. Med denna investering så är sågen självförsörjande på värme till virkestorkarna. Bränslet är bark, spån och torrflis från sågverket. Detta minimerar transporterna av bränsle från sågen och en...

Fortsätt läsa

ATA-gruppens nyhetsbrev januari 2016

2015 var ännu ett tufft år med svag lönsamhet. Vi har levererat trävaror och pappersmassa över hela världen. Konsumtionen av trävaror ökar men samtidigt finns det ett stort utbud av trävaror. Kommer 2016 bli vändningen för sågverksindustrin där vi på vissa håll får uppleva en bristsituation? Det vi...

Fortsätt läsa

Kontakta en av våra skogsinköpare!