Skip to main content

Nyhetsbrev juli 2021

Coronapandemin har fortsatt att prägla det första halvåret av 2021. De senaste månaderna har utvecklingen varit mer positiv med en viss återgång till ett normalt liv. Vi börjar se ljuset i slutet av tunneln och hoppas på fortsatta gynnsamma framsteg över sommaren och under hösten.

Under rådande omständigheter har ATA Timber och svensk trävaruindustri i sammantaget klarat det första halvåret bra. Efterfrågan på våra produkter är mycket god, men vi ser en något lugnare marknad i Nordamerika just nu. Den brittiska och svenska marknaden har också en stark efterfrågan på sågade trävaror och det nystartade företaget ATA Timber UK har visat bra resultat. Vi tror att efterfrågan på sågade trävaror kommer vara fortsatt god under 2021.

Produktionen har varit på en normal nivå trots vissa problem med kylan under februari månad samt viss påverkan av Covid-restriktioner. Råvarutillgången är stabil, timmerpriserna är på en rekordhög nivå samt intresset för att sälja skog är stort. Investeringar kommer att genomföras under den närmaste tiden med en uppgradering av klentimmerlinjen i Moheda. Därutöver planeras för investeringar vid sågverket i Rörvik under det kommande året.

På Waggeryd Cell har de betydande investeringar och förbättringar som gjorts för att effektivisera driften och skapa förutsättningar att höja kapaciteten upp till vårt nya tillstånd på 225 000 årston implementerats vidare. Vi noterar även att Waggeryd Cells produkter har en god efterfrågan under 2021. Däremot är det en stor brist på containers vilket påverkar fraktkostnader och ledtider på ett negativt sätt.

Vi är i behov av timmer, klentimmer och kubb till kommande säsong. Ta kontakt med våra inköpare så vi tillsammans kan planera för de gallringar och slutavverkning ni vill ha utförda.

Slutligen vill vi på ATA Timber tillönska alla anställda, leverantörer, kunder och övriga vänner en riktigt trevlig sommar och en avkopplande semester.

Kontakta en av våra skogsinköpare!