Debatt: Skogsbruk & miljö

Svensk skogsindustri är en av landets viktigaste näringar och Sverige är en av världens största exportörer av massa, papper och sågade trävaror. Det resulterar i avsevärda intäkter för Sverige och hundratusentals jobbmöjligheter över hela landet.

Biologisk mångfald är viktigt för den svenska skogen, men metoden och de medel som används för att säkra denna mångfald är tvivelaktiga. Sverige har i dag ett ansvarsfullt skogsbruk, mycket till följd av det privata ägandet och skogsindustrins utveckling och insatser.

Brukandet av den svenska skogen är ett internationellt föredöme. Men dagens system måste uppdateras och reformeras och det finns flera skäl till varför det är nödvändigt. De svenska certifieringskraven missgynnar i dag samtliga aktörer i den svenska skogen, särskilt på bekostnad av mindre och medelstora skogsägare.

Dessutom skiljer sig certifieringsstandarderna åt i olika ­länder. Skogsländer som bland annat Ryssland och Finland tillämpar andra regler och i dag är skogen i dessa länder PEFC- och FSC-certifierad. I längden har detta en väldigt negativ påverkan på svenska skogsägares villkor för att driva ett lönsamt skogsbruk.

Skogsfastigheter där skötsel­åtgärderna sker inom ramen för den svenska Skogsvårdslagen bör därför per automatik definieras att vara av den standard som möter kvalitetskrav enligt PEFC och FSC. Vårt svenska skogsbruk är det mest hållbara i världen och det måste accepteras och stödjas på högsta politiska nivå. Sveriges regering måste ge garantier och erbjuda verktyg för att säkerställa att detta kan genomföras.

I Sverige finns det cirka 28 miljoner hektar skogsmark, varav cirka 7 miljoner hektar är undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas 8 procent av arealen i samband med avverkningar. Svenska myndigheter har de senaste åren fortsatt att begränsa brukanderätten för skogsägare på godtyckliga grunder genom nyckelbiotopsinventeringar, bildandet av reservat och beslut enligt Artskyddsförordningen.

Utvecklingen innebär en negativ påverkan på miljön och är samtidigt ogynnsam för skogsägare. De avsatta områden som har lösts in av staten blir ofta ett stort problem för grannfastigheten genom insektsangrepp och andra skador som uppkommer om inte skogen tas om hand korrekt och rationellt. Vi ser hur Artskyddsförordningen missbrukas och att arter rödlistas utan att relevanta faktorer bedöms. Därmed inskränks brukanderätten.

Rådande direktiv och förordningar måste ses över och anpassas till verkligheten. Ur ett miljöperspektiv bör största möjliga areal av den svenska skogsmarken helt enkelt brukas. Detta skapar gynnsamma förutsättningar för levande skogar på sikt och därmed ett hållbart skogsbruk. Samtidigt skapas arbetstillfällen och skatte­intäkter för att den svenska ­välfärden ska få bästa möjliga villkor att finnas kvar och utvecklas.

Tage Andersson

Grundare och styrelseordförande, ATA Timber

ATL: “Ur ett miljöperspektiv bör mesta möjliga skog brukas”

SMP: “Negativ utveckling för skogsägare och miljö”

Läs mer Inga kommentarer

Nyhetsbrev september 2019

Företagen inom ATA Timber fortsätter att visa goda resultat och de investeringar som har gjorts de senaste åren har utvecklat och förstärkt verksamheten. Trots det ser vi på framtiden med viss tillförsikt på grund av en något sviktande konjunktur för sågade trävaror i kombination med höga råvarupriser i södra Sverige.

Den viktiga marknaden Storbritannien och beslutet om Brexit innebär en tilltagande osäkerhet. Därutöver noterar vi ett större utbud av trävaror som har pressat priserna på den europeiska kontinenten. Anledningen till det är omfattande barkborreangrepp som innebar en ökad produktionen hos sågverken i bland annat Tyskland och Österrike.

Däremot ser vi att trenden på lite längre sikt fortfarande är positiv, då byggnationsindustrin globalt fortfarande växer och efterfrågan på hållbara, miljömedvetna lösningar, ger möjligheter för företag i skogsindustrin.

Den amerikanska marknaden är stabil, trots ett volatilt prisläge, och vi ser ett stigande intresse bland amerikanska kunder som har ett ökande behov av kvalitativa trävaror för infrastruktursatsningar och byggnationsprojekt. Även bland våra europeiska kunder märker vi av större efterfrågan på våra produkter, trots den ökade produktionen på kontinenten.

Waggeryd Cell har slutfört en investering av ett nytt ställverk samt en ny peroxidtank med planerad driftstart i oktober 2019. Därutöver har Waggeryd Cell ansökt om att öka produktionen av BCTMP-massa till 250 000 ton per år, från nuvarande 175 000 ton. Detta är en av de största investeringarna som någonsin gjorts i Waggeryd Cell.

Massafabriken i Vaggeryd fortsätter att nå nya höjder, med produktionsrekord och stigande försäljning. Den europeiska marknaden samt Indien och Kina är nyckelmarknader för export av BCTMP-massa från Waggeryd Cell.

Under sommaren gick Rose-Marie Tagesson, långvarig delägare i ATA Timber och styrelseordförande för Waggeryd Cell, hastigt bort. Rose-Marie, som var djupt engagerad i företagens utveckling och arbetade nära både leverantörer och kunder, lämnar oss i stor saknad.

Det har skett vissa organisationsförändringar på ATA Timber under året. ATA Timber har utökat försäljningsverksamheten genom att anställa Mattias Einarsson som trävarusäljare. Mattias har stor erfarenhet från skogsindustrin och kommer senast från rollen som försäljningschef på Nydala Trävaru, innan dess har Mattias arbetat på Iggesund Timber.

Därutöver har Christina Sjögren anställts som financial controller för ATA Timbers företag. Christina har under många år arbetat med ATA Timber och kommer senast från revisionsbyrån Tönnerviks Horwath Revision. Göran Swärdh, som är teknisk chef på ATA Timber samt vd för ATA Timber Widtsköfle, har tagit rollen som vd för ATA Timber Eneryda.

På grund av förra årets omfattande barkborreangrepp kommer vi även i år att få stora angrepp. ATA Timber har noterat större angrepp i flera områden inom hela vårt verksamhetsområde. Än så länge vet vi inte omfattningen men det mesta tyder på att det kommer att bli mer än förra året.

Gå ut och leta efter bruna träd eller borrmjöl på stammarna. Kontakta er inköpare innan ni själva börjar avverka för rätt aptering eller om ni behöver hjälp med avverkningen.

Läs mer Inga kommentarer

Kick-off på ATA Värendskog

Förra fredagen arrangerades en kick-off och nylansering för ATA Värendskog på Kosta Lodge. ATA Värendskog bjöd in ett 50-tal samarbetspartners och entreprenörer och dagen var fylld med föreläsningar, aktiviteter och intressanta samtal.

Bland annat presenterade Roger Tagesson en historisk återblick av ATA-gruppen och en marknadsöversikt. Julia Törnberg, vd på Waggeryd Cell, berättade om utvecklingen på massabruket i Vaggeryd. Jonas Hafmar diskuterade miljöfrågor och certifieringar och Claes Svensson, vd på ATA Timber, talade om nuläget för företagen i ATA-gruppen.

ATA Värendskog är ett traditionsrikt skogsinköpsbolag i Småland och är sedan 2011 en del av ATA Timber med verksamhet i södra Sverige. Värendskog grundades 1991 och har en väletablerad närvaro i regionen med kontor i Lenhovda och Ramkvilla. ATA Värendskog köper skogsråvara och erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster och rådgivning för skogsägare.

Vi vill tacka alla samarbetspartners och de anställda på ATA Värendskog för en trevlig och lärorik dag med många givande diskussioner och möten.

Kontakta ATA Värendskog!

 

Läs mer Inga kommentarer

Traktorrace i Moheda 2019

För ett par veckor sedan gick det årliga traktorracet i Moheda av stapeln. Tävlingen lockar några av de bästa förarna i hela Sverige och i år var det 11:e året som arrangemanget ägde rum. Söndagen bjöd på fint väder och fylldes med olika aktiviteter och utställningar i samband med tävlingen.

Årets upplaga fick en annorlunda start då två politiker från Alvesta respektive Växjö kommun ställdes mot varandra i varsin traktor. Traktorracet arrangerades av Moheda LRF och Västra Norrvidinge LRF och ATA Timber har varit huvudsponsor sedan många år tillbaka.

Uppskattningsvis 3500-4000 personer besökte tillställningen och det var full aktivitet i ATA Timbers monter på området. Bland annat ägde en tävling rum, där besökare kunde gissa hur många stockar som ryms i en större stock, rent volymmässigt.

Den större stocken var 1,798 m3fub och den mindre 0,0077 m3fub. Alltså rymdes det 23,35 små stockar i den stora. Grattis till dem som gissade närmast!

För frågor eller annan information, vänligen kontakta Bennie Johansson.

Mobil: 070-870 02 39 Email: bennie@ata.nu

 

Läs mer Inga kommentarer

Rose-Marie Tagesson har avlidit

ATA Timber är i sorg efter beskedet om Rose-Marie Tagessons hastiga bortgång i en ålder av 63 år. Rose-Marie var delägare i ATA-gruppen och sedan 30 år tillbaka ekonomichef för dess företag samt styrelseordförande på Waggeryd Cell.

Rose-Marie var en väldigt varm och omtänksam person som spred stor glädje. Hon var djupt engagerad i företagets utveckling men framför allt i människorna, såväl anställda som leverantörer och kunder.

Rose-Marie föddes 29 maj 1956. Hon växte upp i Åboda och utbildade sig i Växjö. Efter examen arbetade Rose-Marie som banktjänsteman på SEB i Växjö i tio års tid, innan hon började på ATA Timber i mitten av 80-talet.

Förutom arbetet på ATA Timber var Rose-Marie involverad i flera ideella initiativ både lokalt och internationellt. Hon fann glädje i att vara ute i naturen, älskade skogen och havet, men även att upptäcka nya delar av världen.

ATA Timber känner stor sorg och minns hennes oräkneliga gärningar och engagemang. En älskad kollega, ledare och medmänniska har gått ur tiden. Rose-Marie Tagesson lämnar efter sig sin livskamrat Göran, barnen Marcus och Maria, sin bror Roger och föräldrarna Tage och Ingrid.

Vila i frid kära Rose-Marie.

 

Läs mer Inga kommentarer

SkogsElmia 2019 – tack till alla besökare!

Årets upplaga av SkogsElmia gav oss soligt och vackert väder och inte minst möjligheten att träffa skogsägare, leverantörer och andra som vill veta mer om ATA Timber och vår verksamhet. Temat för SkogsElmia i år var framtidens skogsägande och totalt kom över 20 000 besökare under mässans tre dagar. 

 

SkogsElmia är en viktig mötesplats för ATA Timber och skogsindustrin i Sverige. Samtalen berörde det mesta som har med branschen att göra, exempelvis skogsbruk och entreprenad samt även aktuella ämnen som skogspolitik och granbarkborren.

ATA Timber representerades av våra skogsinköpare inklusive kollegorna på ATA Värendskog. Dessutom fanns Waggeryd Cell på plats för att visa produktionsprocessen på massabruket som anses vara världsledande gällande produktivitet.

Vi tackar alla besökare för visat intresse med givande möten och samtal, samt riktar ett speciellt tack till vår samarbetspartner Ryssby Gymnasiet, som svarade för servering av kaffe under dagarna.

För att komma i kontakt med någon av ATA Timbers skogsinköpare – klicka här.

 

 

Läs mer Inga kommentarer

ATA Timber nyanställer trävarusäljare

ATA Timber förstärker sin försäljningsorganisation med att anställa Mattias Einarsson. Mattias är i grunden högskoleingenjör inom skog- och träteknik med lång erfarenhet från skogsindustrin.

Mattias har sedan avslutad examen 1999 arbetat i en mängd olika roller med uppgifter inom skog- och trä, bland annat på Iggesund Timber och Hedlunds Timber. Mattias kommer närmast från Nydala Trävaru AB där han varit försäljningschef sedan 2009. Mattias tillträder sin anställning den 5 augusti. Vi hälsar Mattias varmt välkommen till ATA Timber!

Vid frågor, vänligen kontakta:

Roger Tagesson

0472-361 11

roger@ata.nu

 

Läs mer Inga kommentarer

Produktionsrekord på Waggeryd Cell

Under 2018 nådde Waggeryd Cell ett nytt årsproduktions-rekord, vilket bekräftar massabrukets position som en av världens mest effektiva massaproducenter.

Ursprungligen byggdes Waggeryd Cell för en kapacitet på 60 000 årston men efter ett omfattande investeringsprogram, vilket påbörjades tio år efter uppstarten, har produktionen stegvis höjts till dagens 175 000 ton. Nyligen lämnades en ansökan in för att öka produktionen till 250 000 årston.

Waggeryd Cell är specialiserad på tillverkning av högkvalitativ BCTMP-massa baserad på sydsvensk gran och tall. Eftersom råvaran består av sågverksflis från ett geografiskt begränsat område är den mycket homogen. Bruket har optimerats och moderniserats för att producera högkvalitativ BCTMP-massa och används av kunder runt om i världen. En investering på ca 70 miljoner kronor som innebär en egen transformatorstation är pågående och beräknas vara klar till sommaren 2020.

– Råvaran utgörs av sågverksflis som främst kommer från våra egna sågverk inom ATA-gruppen. För oss har det alltid varit av största vikt att ta tillvara på allt som trädet erbjuder, och göra det på ett rationellt och hållbart sätt, vilket ger mervärde till både skogsägare och slutkonsument, säger Tage Andersson, grundare och ordförande för ATA Timber.

Waggeryd Cell har en ungefärlig omsättning på 800 miljoner kronor. Företaget har 45 anställda, vilket ger en produktion per anställd och år på 3 900 ton. ATA Timber, med verksamhet i södra Sverige, är ett av Sveriges ledande skogsindustribolag. ATA gruppen består av åtta olika företag med fyra övergripande verksamhetsområden: förädling av sågade trävaror, produktion av BCTMP-massa samt råvaruinköp och skogliga tjänster.

För mer information: kontakta Claes Svensson, VD på ATA Timber.

M: 070-348 93 57. E: claes@ata.nu. ATA Timbers hemsida: www.ata.nu.

 

Läs mer Inga kommentarer

Träffa ATA Timber på SkogsElmia 6-8 juni

ATA Timber finns på plats under SkogsElmia 2019 – Nordens största skogsmässa. SkogsElmia är en mötesplats med skogsägandet i fokus. Som besökare finner du bland annat nya och spännande produkter och tjänster för ditt skogsbruk.

ATA Timber och ATA Timber Värendskog representeras av skogsinköpare och rådgivare och på plats finns även medarbetare från Waggeryd Cell, en av världens mest effektiva massaproducenter.

För ATA Timber har de senaste åren varit händelserika, med ett nytt läge i den sydsvenska skogsmarknaden. På Skogs Elmia kommer vi berätta om hur du som skogsägare kan bruka skogen på ett hållbart sätt och samtidigt öka lönsamheten. Vår process innebär en hög andel sågbart i avverkningarna och en välutvecklad förädlingsprocess där all råvara tas tillvara.

Är du intresserad av att få en inblick i verksamheten hos en modern massatillverkare? I så fall har du kommit helt rätt. Waggeryd Cell uppnådde nytt produktionsrekord 2018 med en produktion per anställd som gör bruket till ledande i branschen.

Varmt välkommen till SkogsElmia 6-8 juni 2019!
För frågor, kontakta oss.

 

Läs mer Inga kommentarer

Granbarkborren – se över din skogsfastighet!

Efter förra årets rekordsommar i både värme och brist på regn så slog granbarkborren till med full kraft mot skogen.

Det gångna året hade vi cirka 2,5 miljoner kubikmeter skadad granskog i Götaland vilket är det största angreppet någonsin. Skogsstyrelsen har även gjort beräkningar på hur stora angrepp det kommer att bli i år och prognosen är att mellan 2,5 miljoner till 12,5 miljoner kubikmeter skadad skog. Hur omfattande skadorna kommer att bli beror mycket på hur varmt det kommer vara i sommar, så vi hoppas på en kall och blöt sommar för våra skogsägare.

Granbarkborren behöver över 18 plusgrader för att kunna svärma (flyga) och det brukar ske första gången i slutet av april till mitten av maj. Oftast svärmar barkborren två gånger per år men vid varma somrar kan det även bli en tredje svärmning. Efter en svärmning tar det cirka 8-10 veckor till de nya granbarkborrarna kan flyga iväg och angripa nya granar.

Helt friska granar klarar i vanliga fall ett angrepp av barkborrar men under det gångna året med långvarig torka fanns det ett stort antal torkstressade granar som möjliggjorde omfattande angrepp i både gallringsskog och äldre skog. I vanliga fall brukar angreppen ske i hyggeskanter men föregående år så har även angreppen funnits i normalt blötare partier, slänter och till och med mitt inne i bestånd vilket gjort att det varit väldigt svårt att hitta alla angrepp.

”Det finns fortfarande många barkborreangrepp som inte är upptäckta, så ett tips är att gå över hela din fastighet” påtalar Bennie Johansson som är skogsinköpare på ATA Timber.

För att hitta barkborreangrepp gäller det att leta efter träd med bruna barr och avfläkt bark. Dock så är angreppen inte alltid lätta att upptäcka då solljus eller snö på träden kan påverka hur lätt det går att se dem. Därför bör du gå runt flera gånger i din skog för att hitta alla angripna träd.

Bild: Skogsinköparen Bennie Johansson har upptäckt barkborreangripen skog.

”När du avverkar de träd som är skadade så ta även träden runtomkring då det av erfarenhet finns angrepp i dem med, även om det inte alltid syns”.

De träd som angripits år 2018 är det bråttom att få ut nu, snart så är det för stora angrepp av lagringsröta vilket gör att det inte går att såga utan får gå som energived. Det är även så att en del av barkborrarna övervintrar i barken vilket gör att du bör få ut de angripna träden innan maj för att förhindra spridningen till det övriga beståndet. Kontakta din ATA-skogsinköpare om du upptäckt skador på din skog.

Läs mer Inga kommentarer