ATA-gruppen investerar i Rörvik och Sandsjöfors

Rörvikssågen är en del i ATA-gruppen från 1 september 2016. Här kommer normaltimmer att sågas även fortsättningsvis, men med inriktning mot ökad andel gran, säger Lars Johan Svensson som fortsätter som platschef vid sågen i Rörvik.

Anläggningen i Sandsjöfors övertas vid kommande årsskifte. Sågningen i Sandsjöfors kommer sedan att starta upp på nytt efter att en ny modern såglinje för kubb har installerats. Vi ser en stor potential  i en nyinvesterad såg och dessutom är ju både industriområdet och det geografiska läget det allra bästa i Sandsjöfors, säger Claes Svensson som är nytillträdd VD för ATA Timber och ATA Timber R-vik AB.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppens nyhetsbrev december 2016

I dag är det den 20 december och det är det absolut ingen vinter. Gräset är grönt och termometern visar plus 4 grader. Prognosen för jul ser inte lovande ut om man gillar kallt väder och snö. Vi får ingen vit jul i år.

Trots detta kommer julstämningen infinna sig ju närmare julafton vi kommer. Tack och lov kan vi människor inte påverka vädret så det kommer bli jul även i år, oavsett väderlek. 2016 börjar lida mot sitt slut och vi på ATA vill sammanfatta året så här.

2016 har varit ett väldigt händelserikt år för ATA. Det har hänt mycket och det kommer hända mycket även under 2017. På ett branschmöte sammanfattade en av talarna att 2016 har varit ett bra – dåligt år. Med detta menade han att det har gått att sälja hyggliga volymer men till ett pris där sågverken inte har kunnat tjäna några pengar. Marknaden har även i år präglats av ett visst överutbud av sågade och hyvlade trävaror.

Läs mer Inga kommentarer

Värendskog öppnar kontor i Ramkvilla

ATA-gruppen satsar framåt inom inköpsområdet när Värendskog öppnar kontor i Ramkvilla. Ramkvilla är strategiskt placerat för att försörja de nyförvärvade sågverken i Rörvik och Sandsjöfors med korta och effektiva transporter. 

Investeringen är i linje med ATA-gruppens övergripande strategi att fokusera mot, och bygga relationer inom, de lokala samhällen där gruppen är verksam. Värendskog med kontor i Lenhovda och nu Ramkvilla är ett skogsskötsel-och inköpsbolag som har varit verksamt i 25 år. Värendskog erbjuder flera tjänster för att underlätta och assistera skogsägare i regionen.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppens nyhetsbrev juli 2016

Efter en fantastisk fin vår/försommar närmar vi oss nu semestern. Vi har semesterstängt v.28 – 31. Första halvåret 2016 har det hänt mycket på ATA. Kvällen den 27 juni hade vi en brand i Moheda som kunde varit väldigt förödande men tack vare ett fantastiskt jobb av våra egna killar kunde branden begränsas.

Fredagen den 1 juli undertecknades ett avtal där ATA köper sågverken i Rörvik och Sandsjöfors av Rörvik Timber. Sågverket i Rörvik tar vi över den 1 september. Produktionen planeras vara oförändrad dock med en större inriktning på sågning av gran. Anläggningen i Sandsjöfors övertas vid årsskiftet. Här kommer vi montera ner den befintliga såglinjen och installera en ny modern såglinje för kubb. De båda nya enheterna kommer få namnet ATA Timber R-vik AB. Vd för detta bolag blir Claes Svensson som även kommer bli Vd för ATA Timber AB. Claes kommer från Södra där han jobbat sedan 1992.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppen förvärvar från Rörvik Timber sågverken i Rörvik och Sandsjöfors

ATA-gruppen förvärvar från Rörvik Timber  sågverken i Rörvik och Sandsjöfors. ATA-gruppen förstärker i och med dessa förvärv sin närvaro på råvarumarknaden på höglandet. Sedan tidigare äger ATA sågverken i Åboda och Moheda i angränsande råvaruområde.

Rörvikssågarnas geografiska läge passar även väl in då ATA äger massaindustrin Waggeryd Cell som förädlar sågverkens flis. Utöver nämnda produktionsenheter äger även ATA sågverken i Eneryda och Widtsköfle.

Överlåtelsen av Rörvikssågen kommer ske den 1 september 2016 och Sandsjöforssågen 31 december 2016. På Rörvikssågen kommer produktionen fortsätta med normaltimmer medan klentimmersågen i Sandsjöfors kommer nedmonteras och ersättas med en ny modern såglinje för kubbsortiment. Produktionsstarten för denna linje är planerad våren/sommaren 2017.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppen investerar i 3D mätram vid timmersorteringen i Moheda

ATA-gruppen investerar i 3D mätram vid timmersorteringen i Moheda. Genom satsningen på sågverket och en högteknologisk och effektiv mätram så kan ATA postningssortera timret direkt vid timmersorteringen. På så sätt blir det bättre flöde i sågningen. Det blir en moderna arbetsmiljö för mätaren från WMF och dessutom innebär installationen ny funktionalitet som exempelvis inmätt lagersaldo vilket uppdateras hela tiden. Leverantör av utrustningen är RemaSawco. Installationen sker under hösten.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppen investerar i Boardscanner (kamerasortering) vid justerverket i Moheda

ATA-gruppen investerar i Boardscanner (kamerasortering) vid justerverket i Moheda. Med denna investering kan ATA öka genomströmningen av justerat virke med 60-70 %. Investeringen innebär också jämnare kvalité och bättre arbetsmiljö. Leverantör är RemaSawco och installation sker i början på 2017.

I samband med denna Boardscannerinvestering så bygger C.Gunnarssons Verkstad mekaniskt om justerverket för att klara det högre flödet. Det blir nytt virkesintag,trimmer, sju stycken sjunkfack tillkommer samt bättre buffringsmöjligheter. Denna ombyggnad börjar veckan före jul 2016 och beräknas pågå i 4 veckor. EMJI i Fagersta gör processtyrningen i justerverket

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppen startar ny panna i Moheda

Idag så har den nya biobränslepannan startat upp. Det är en leverans från Järnforsen och pannan är på 6 MW. Med denna investering så är sågen självförsörjande på värme till virkestorkarna. Bränslet är bark, spån och torrflis från sågverket. Detta minimerar transporterna av bränsle från sågen och en del av ATA Timbers fokus på miljö och-kostnadseffektiva åtgärder.

 

 

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppens nyhetsbrev januari 2016

2015 var ännu ett tufft år med svag lönsamhet. Vi har levererat trävaror och pappersmassa över hela världen. Konsumtionen av trävaror ökar men samtidigt finns det ett stort utbud av trävaror. Kommer 2016 bli vändningen för sågverksindustrin där vi på vissa håll får uppleva en bristsituation? Det vi behöver är lite stabilitet och framtidstro. Hela världen är i behov av nya bostäder samtidigt som det finns stora renoveringsbehov. Alla siffror pekar i vilket fall åt rätt håll – uppåt.

Vi har nu installerat profilering på samtliga våra tre klentimmerlinjer. Vi har på sätt höjt utbytet och samtidigt vår konkurrenskraft. Just nu är även den nya fastbränsleanläggningen klar i Moheda. Vi kommer framöver få all den värme vi behöver för att kunna utnyttja våra virkestorkar på ett mer effektivt sätt. Vi räknar med kortare torktider och ett bättre torkresultat. Alla våra sågverk är efter detta välinvesterade med effektiva produktionsenheter. Vi har även påbörjat byggnationen av en ny fastbränsleanläggning vid vår massafabrik i Vaggeryd. Vi återkommer under 2016 med mer utförligare information om detta projekt.

I skogen ligger det en del vindfällen. Det är få stora områden där allt är nedblåst men det är mycket ströträd som måste tas om hand innan våren kommer. Till alla skogsägare som hugger upp sina vindfällen själva vill vi ge rådet att hugga så mycket som möjligt i längden 4,90. Där får du ett bra pris samtidigt som våra sågverk får den längden som är mest attraktiv. Går det inte aptera 4,90 stockar är det 3,7 eller 4,3 som är alternativet. Vi är i behov av både klentimmer och timmer, kontakta våra skogsinköpare så vi kan planera in era avverkningar i god tid.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppens nyhetsbrev december 2015

I dag är det den 21 december. I morgon är det Vintersolståndet – då vänder det – vi går mot ljusare tider. Förhoppningsvis gäller detta även för sågverksbranschen. Vi kommer även i år få en mild jul utan snö och kyla men julstämningen kommer hos de flesta trots allt att infinna sig.

2015 har varit ännu ett tufft år med svag lönsamhet. Vi har levererat trävaror och pappersmassa över hela världen. Konsumtionen av trävaror ökar men samtidigt finns det ett stort utbud av trävaror. Kommer 2016 bli vändningen för sågverksindustrin där vi på vissa håll får uppleva en bristsituation? Det vi behöver är lite stabilitet och framtidstro. Hela världen är i behov av nya bostäder samtidigt som det finns stora renoveringsbehov. Alla siffror pekar i vilket fall åt rätt håll – uppåt.

Vi har nu installerat profilering på samtliga våra tre klentimmerlinjer. Vi har på sätt höjt utbytet och samtidigt vår konkurrenskraft. Just nu är även den nya fastbränsleanläggningen klar i Moheda. Vi kommer framöver få all den värme vi behöver för att kunna utnyttja våra virkestorkar på ett mer effektivt sätt. Vi räknar med kortare torktider och ett bättre torkresultat. Alla våra sågverk är efter detta välinvesterade med effektiva produktionsenheter. Vi har även påbörjat byggnationen av en ny fastbränsleanläggning vid vår massafabrik i Vaggeryd. Vi återkommer under 2016 med mer utförligare information om detta projekt.

I skogen ligger det en del vindfällen. Det är få stora områden där allt är nedblåst men det är mycket ströträd som måste tas om hand innan våren kommer. Till alla skogsägare som hugger upp sina vindfällen själva vill vi ge rådet att hugga så mycket som möjligt i längden 4,90. Där får du ett bra pris samtidigt som våra sågverk får den längden som är mest attraktiv. Går det inte aptera 4,90 stockar är det 3,7 eller 4,3 som är alternativet. Vi är i behov av både klentimmer och timmer, kontakta våra skogsinköpare så vi kan planera in era avverkningar i god tid.
Till sist vill vi på ATA tillönska alla våra leverantörer, anställda, kunder, samarbetspartners och övriga vänner en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Läs mer Inga kommentarer