ATA-gruppen har nu samma profileringsmaskiner i alla såglinjer

Efter en ombyggnad av såglinjerna i Åboda och klentimmerlinjen i Moheda under hösten så har nu ATA-gruppen profileringsmaskiner från ARI Vislanda i alla sina 5 såglinjer. Satsningen innebär bättre sågmöjligheter och samtidigt ett högre utbyte i produktionen. Även underhåll och-servicemässigt är det en fördel med samma maskintyper i alla linjer.

Investeringen är en del av ATA Timbers forsatta arbeta att effektivisera verksamheten.

Läs mer Inga kommentarer

Waggeryd Cell satsar på bioenergi – investerar 60 miljoner i fastbränslepanna

Waggeryd Cell går över från gasol till bioenergi för att flingtorka massan genom investering i en fastbränslepanna. Markarbetet för pannan startar snarast. Pannmontaget påbörjas i mars 2016 och uppstarten beräknas ske i september. Med den nya pannan kommer utsläppen av koldioxid från fossila bränslen att minska med 85 %. Hela investeringen är på 60 miljoner kronor.
Waggeryd Cell har sedan starten 1989 flingtorkat massaproduktionen med gasol. När den nya pannan tas i drift i september 2016 ersätts gasolen med bioenergi. Pannan har en effekt på ca 12 MW och är av s.k. rostertyp. Leverantör är Urbas från Österrike, ett företag specialiserat på pannor för lågvärdiga fuktiga biobränslen från sågverk, träindustrier och skogsavverkningar. Det är ett turnkey-projekt och Urbas ansvarar för hela leveransen inklusive projektering, montering och uppstart.

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppens nyhetsbrev juli 2015

Efter en ganska blöt och kall vår närmar vi oss nu semestern. Vi har semesterstängt v.29 – 32. Vi fortsätter att investera i våra anläggningar. I både Åboda och Moheda kommer vi under juli/augusti installera profilering i våra klentimmerlinjer på samma sätt som vi gjorde i Eneryda under förra året med ett bra resultat.  Vi höjer på så sätt vårt utbyte och kan producera mer kundanpassade produkter. I Moheda har vi påbörjat byggnationen av en ny fastbränsleanläggning som kommer ge oss hela det värmebehov som erfordras för att maximalt kunna utnyttja våra torkar.

Vi försöker hela tiden att trimma våra anläggningar så vi står redo att möta den förväntade ökade efterfrågan av sågade trävaror. Att ha välinvesterade och effektiva produktionsenheter kommer att vara avgörande i framtiden för att kunna konkurrera med andra aktörer.

I Vaggeryd produceras det massa 24 timmar om dygnet hela semestern. Vi har gjort och gör hela tiden investeringar även i denna anläggning. Projekteringen av en ny fastbränslepanna är nu i slutfasen. Vår förhoppning är att byggnationen av denna skall påbörjas under hösten för att vara i full drift om ca 1 år. Vi gör allt för att vi fortsatt skall producera en massa i världsklass med bästa möjliga teknik och lönsamhet.

Konjunkturen för sågade trävaror har under första halvåret inte varit riktigt vad vi hade förväntat oss. Tyvärr har det producerats mer trävaror än marknaden kunnat ta emot, mycket beroende på den milda vintern. Detta har medfört prispress på en del marknader. Vi har dock under den senaste tiden haft hjälp av att den svenska kronan som tappat i värde. Vår förhoppning är dock att produktionen i Sverige kommer anpassas under andra halvåret till den efterfrågan som finns.

Vi är i behov av timmer och klentimmer till kommande säsong. Ta kontakt med våra inköpare så vi tillsammans kan planera för de gallringar och slutavverkning ni vill ha utförda. Vi har höjt priserna för de sågbara sortimenten. Slutligen vill vi på ATA tillönska alla anställda, leverantörer, kunder och övriga vänner en riktigt trevlig sommar och en avkopplande semester.

Läs mer Inga kommentarer